Červen 2014

Dopis rodičům SRPŠ

26. června 2014 v 10:42 | KopecP |  Důležité
Třída (školní rok 14/15): V.A
Vážení a milí rodiče,
dovolte, abychom Vás informovali o založení Spolku rodičů a přátel při ZŠ Karla Čapka (dále jen SRPŠ). Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku, IČO: 030 68 773.
Cílem SRPŠ je spolupráce mezi vedením školy, učiteli a rodiči žáků ke vzájemnému prospěchu všech stran, a to zejména v oblastech zájmové činnosti žáků, technické a materiální pomoci při provozu školy.
Základním zdrojem příjmu jsou členské příspěvky od rodičů. Dalšími přijmy mohou být dobrovolné dary a výtěžky z akcí, např. sběr papíru. Takto získané prostředky jsou použity ve prospěch dětí ze ZŠ Karla Čapka, k rozvoji mimoškolní činnosti dětí a k zajištění akcí, které podle platných předpisů nemohou být hrazeny z rozpočtu základní školy (odměny pro žáky, občerstvení pro děti, propagace, materiální zajištění různých akcí - vítání prvňáčků, loučení s "deváťáky", Čapkiáda, Mikulášská nadílka, Divadlo pro Dášeňku, plánované tvůrčí dílny pro rodiče, pronájmy sálů pro různá vystoupení, cestovné na soutěže a startovné apod.).
SRPŠ se bude scházet minimálně 2x ročně, na schůzi budou zváni všichni zájemci + z každé třídy jeden zástupce, který bude zvolen na třídních schůzkách v září 2014. Každá třída tak může prostřednictvím svého zástupce tlumočit své názory, návrhy, připomínky. Stanovy, účetní podklady, zápisy z porad apod. - vše bude uloženo k nahlédnutí ve škole.
Výše členských příspěvků SRPŠ je složena ze dvou částí:
A) fixní - všichni členové SRPŠ platí částku 200,- Kč do společného fondu (termín splatnosti do konce září 2014). Zaplacením fixní částky členského příspěvku se rodič stává členem SRPŠ.
B) pohyblivá - slouží k nákupu pracovních sešitů, které zůstávají ve vlastnictví žáků. Pohyblivá částka pro třídu V.A je 205,- Kč (za anglický jazyk, ostatní pracovní sešity byly nakoupeny prostřednictvím třídní učitelky).
V případě, že konečná částka za pracovní sešity bude např. díky množstevní slevě menší, bude rozdíl převeden do třídního fondu třídy V.A.
Celková výše příspěvků (A fixní + B pohyblivá) pro školní rok 2014/2015 pro třídu V.A je 405,- Kč.
Peníze lze zaslat bezhotovostně na účet SRPŠ číslo 2000604233/2010
VS není přidělen, pro identifikaci platby postačí, když do zprávy pro příjemce uvedete: třídu dítěte v budoucím školním roce 2014/2015 a příjmení + jméno dítěte (např: 1.C, Novák Jan)
Případně lze složit v hotovosti u třídní učitelky.
V případě dotazů se můžete obrátit na zástupce SRPŠ paní Soňu Kochovou, e-mail: sonakochova@seznam.cz nebo Miladu Tocháčkovou, e-mail: mila@batdesign.cz
----------------------------------------------------------------------------------
Vážení rodiče,

z částky 1000,- Kč, kterou mi již někteří z Vás předali, budou hrazeny již zmíněné pomůcky, sešity a pracovní sešity. Není zde zakalkulována částka 200,- Kč na SRPŠ, také budu navíc vybírat třídní fond 300,-Kč.
Částku 200,- Kč tedy prosím posílejte na zmíněný účet. Můžete na něj poslat celou částku 405,- Kč a o zmíněných 205,-Kč za pracovní sešity na AJ potom ponížit částku 1000,-, odevzdávat mi tedy 795,- Kč.

Zástupkyně SRPŠ, které mají fond na starost, mi sdělí, kdo z Vás platil na účet.

Děkuji, s pozdravem Petra Kopecká

Pomůcky 2014/15

18. června 2014 v 11:10 | KopecP |  Důležité
Vážení a milí,

prohlédněte si seznam pomůcek, které budu dětem objednávat na školní rok 2014/15. Ceny jsou orientační, může dojít k drobným změnám. Pokud by někdo z vás s objednávkou nesouhlasil, dejte mi vědět písemně na blog. V opačném případě předpokládám, že nemáte námitek. Svoje příspěvky podepisujte jménem, ne přezdívkami.


Budu vybírat částku 1000,- Kč, suma za pomůcky činí cca 400,- Kč, zbylou částku ( cca 600,- Kč) využijeme na nákup pracovních sešitů a do třídního fondu. Peníze mi můžete nosit do konce června, nejpozději však během 1. týdne v září.